2011 - Vagyongazdálkodás (egyetemi jegyzet)

Budapesti Corvinus Egyetem
Robinco Kft., Budapest
Lektor: Dr. Maiyalehné Dr. Gregóczki Etelka Ph.D
egyetemi docens, tanszékvezető,
Budapesti Corvinus Egyetem
Közigazgatás-tudományi Kar
Pénzügyi Jogi Tanszék

2013 - A végrehajtó és az adós

Ad Librum kiadó ISBN: 978-615-5110-62-7
Lektor: Dr. Krejniker Miklós elök, Magyar Bírósági Végrehatói Kamara
Előszó Dr. Schadl György PhD főiskolai docens

2013 - Recenzió

Szerző: Prof. Dr. Török Gábor DSc,
egyetemi tanár, intézetvezető,
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Közigazgatás-tudományi Kar
Civilisztikai és Nemzetgazdasági Intézet
Polgári Szemle, Gazdasági és Társadalmi Folyóirat, 9. évfolyam 3-6. szám, 339-342 o.
Polgári Szemle Alapítvány, Budapest 

2013 - Gondolatok bírósági végrehajtás rendszeréről


Jogelméleti Szemle
Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Karának Lapja, 
2013/1., 121-135. o.
Budapest 

2013 - A kormányzati reform hatása az
önkormányzatok vagyongazdálkodására

Polgári Szemle, Gazdasági és Társadalmi Folyóirat, 9. évfolyam 1-2. szám 140-153 o.
Polgári Szemle Alapítvány, Budapest

2013 - A bírósági végrehajtás a számok tükrében


Jogi fórum
Első Magyar Jogi Portál

2013 - Die Änderungen, die Änderungsgründe
und die Aktualität des ungarischen
Vollstreckungsgesetzes aus dem Jahre 2012

Sapientia University, 
(Erdélyi Magyar Tudományegyetem)
Acta Universitatis Sapientiae Legal Studies
Volume 2, Number 1/2013., 127-142. o.
Románia, Kolozsvár

2013 - Az önkormányzatok fizetésképtelenségi helyzete

Publicationes Doctorandum Juridicorum FORVM III. évfolyam, 35-47. o.
Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária
Főszerkesztő
Szegedi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar,
Szeged

2013 - A bírósági végrehajtási törvény 2012. évi
változásairól


Jogi Fórum
Első Magyar Jogi Portál

2013 - A vezető tisztségviselők felelősségének
változása az új Ptk. szabályozásában

匈牙利将出台的新民法典 (Ptk.)
制定了公司领导责任范围
信息指南
Kínai Iránytű
Magyarországon megjelenő 
kínai nyelvű folyóirat 2013/11-12. szám, 3. o.
East-Orient Consulting Kft., Budapest

2014 - A jog fekete báránya 


Riporthíradás
Szerző: Dr. Bocskay Zsolt
szerkesztőbizottsági tag Népszava
Népszava online
Főszerkesztő

2014 - A bírósági végrehajtás
behajtás ellentétpárról


Jogelméleti Szemle
Eötvös Lóránd Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Karának Lapja 2014/2., 216-226. o.
Budapest 

2014 - Az 1881. évi LX. törvénycikk
a végrehajtási eljárásról


Eötvös Lóránd Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Karának Lapja 2014/4., 88-96. o.
Budapest

2015 - Adalékok a bírósági végrehajtáshoz
jogforrásaihoz a dualizmus korában

Sapientia University Romania
(Erdélyi Magyar Tudományegyetem)
Acta Universitatis Sapientiae Legal Studies
Volume 2, Number 2/2013., 229-241. o.
Románia, Kolozsvár

2015 - Adalékok a bírósági 
végrehajtáshoz a római jogban


Sapientia University Romania
(Erdélyi Magyar Tudományegyetem)
Acta Universitatis Sapientiae Legal Studies
Volume 3, Number 2/2014., 139-152. o.
Románia, Kolozsvár

2016 - A végrehajtó és az adós

(elektronikus kiadás)
Google play; Apple iTunes; kobobooks

2017 - A bírósági végrehajtás és a sérelemdíj


Polgári Szemle Gazdasági és Társadalmi Folyóirat, 13. évf., 4–6. szám, 2017, 318–328. o. 
Polgári Szemle Alapítvány, Budapest

2019 - A végrehajtás és a behajtás a rendőri eljárás tükrébenBelügyi Szemle
165. évf., 2019/12. szám, 105–120. o.
Belügyminisztérium, Budapest