Szakterületek

Ingatlanjog

Adásvételi, ajándékozási szerződések, társasházi alapító okirat készítése, módosítása, társasházi építőközösségi szerződés, bérleti szerződések, zálogjogot-, vételi jogot alapító szerződések, ráépítési szerződés

Cégeljárás

Bt., Kft., Zrt. alapítása és módosítása, nonprofit- és nonprofit közhasznú gazdasági társaságok, vízgazdálkodási társulatok, szövetkezetek és szociális szövetkezetek alapítása, módosítása, végelszámolás

Civil szervezetek

Egyesületek, alapítványok alapítása, módosítása, közhasznúvá alakulás

Egyéb okiratok

Kölcsönszerződés, vállalkozási szerződés, megbízási szerződés, atipikus szerződések, végrendelet, tartási szerződés, öröklési szerződés

Munkajog

Munkaszerződések, szabályzatok, felmondás, Európai Uniós munkajogi projektek jogi támogatása (TÁMOP projektek)

Családjog

Házassági vagyonjogi szerződések, bontóperes egyezségi okiratok

Követeléskezelés

Fizetési felszólítás, felszámolási eljárás, fizetési meghagyásos eljárás, végrehajtási eljárás

Peres eljárások

Szerződésszegés, hibás teljesítés miatti eljárások, szavatosság, kártérítés, ingatlannal kapcsolatos perek, követelések peres érvényesítése, munkaügyi perek, közös tulajdon megszüntetése, házassági vagyonközösség megszüntetése

Tanácsadás

Szóban, illetve írásbeli szakvélemény készítése Ügyvédi letétkezelés pénz és ügyleti okirat letét kezelése

Büntetőjog

Védői feladatok ellátása bármely jellegű büntető ügyben;

Sértetti jogi képviselet (így pl. feljelentések elkészítése, magánvádas eljárásokban képviselet);

Tanú képviselet;

Az állami, társadalmi, gazdasági rend, az állampolgárok személyének és jogainak védelme érdekében meghatározza azokat a magatartásokat, amelyek büncselekménynek minősülnek, valamint ezek elkövetőivel szemben alkalmazható büntetéseket.

Mediáció

Irodánk segítséget nyújt a jogviták peren kívüli, tárgyalásos úton történő megoldásában, így irodánk felvételt nyert a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által vezetett közvetítői névjegyzékbe.

Kintlevőség-kezelés

Irodánk vállalja vállalkozások, társasházak valamint magánszemélyek követeléseinek érvényesítését függetlenül attól, hogy ügyfelünk adós vagy hitelezői pozícióban van-e.

Speciális adójogi, pénzügyi, számviteli, könyvvizsgálói szakértelmet igénylő ügyekben az adott területen jártas, irodánkkal szoros együttműködési kapcsolatban álló külső szakértők bevonásával járunk el, így ügyfeleink számára komplex jogi és üzleti tanácsadási szolgáltatást tudunk nyújtani. Ügyfeleink magyar nyelven történő kiszolgálása és a gazdasági életben elengedhetetlenné vált angol nyelvű tanácsadás mellett irodánk tagjainak és alkalmazottainak kiváló német nyelvtudása magától értetődővé teszi számunkra, hogy német honosságú ügyfeleinkkel is anyanyelvükön kommunikáljunk.